Náučný chodník k Harmaneckej jaskyni (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: NPP Harmanecká jaskyňa

Začiatok chodníka: Horný Harmanec

Dĺžka trasy: 1,3 km

Počet zastávok: 9

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný

Čas prechodu:  45 min.

Garant: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň