Náučný chodník Kyslinky – Poľana – Kyslinky (CHKO Poľana)

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, NPR Zádná Poľana, PR pod Dudášom, NPP Vodopád Bystré
Začiatok chodníka: Hrochoť, Kyslinky – lesná správa (prípadne horský hotel Poľana, pozri mapu)
Dĺžka trasy: Celá trasa 17 km, skrátená trasa 11 km
Počet panelov: celá trasa 20, skrátená trasa 9 (panely č. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, maďarský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový
Chodník využíva sieť turistických značiek (červená, žltá, modrá)
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

 

Náučný chodník Kalamárka (CHKO Poľana)

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, PP Kalamárka
Začiatok chodníka: Chaty na Kalamárke
Dĺžka trasy: cca 1000 m (aj s obhliadkou PP)
Počet panelov: 4
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový
Chodník je v blízkosti červeného turistického chodníka

 

 

Náučný chodník Boky (okres Zvolen)

Chránené územie: NPR Boky
Začiatok chodníka: Budča, (1,5 km za obcou pri vyústení doliny Sietno, GPS: 48° 34,171´, 19° 2,881´) prípadne Hronská Dúbrava (15 min. od stanice, GPS: 48° 34,519´, 18° 59,991´)
Dĺžka trasy: 5,1 km (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala 2,8 km)
Počet zastávok: 13
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, obojsmerný
Čas prechodu: 2,5 – 3 hod. (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala 1 – 1,5 hod.)
Chodník využíva sieť turistických značiek (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala zelená značka)
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

Náučný chodník Mičinské travertíny (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: NPP Mičinské travertíny

Lokalita v podstate nie je náučný chodník, ale niekedy sa takto označuje vzhľadom na to, že pri vývere minerálnej vody je umiestnený informačný panel a okolo travertínových kôp je vytvorený drevený chodník.

Počet zastávok: 1 + prehliadka travertínových kôp
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový v kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

 

 

Náučný chodník údolím Slatiny (okres Zvolen)

Začiatok chodníka: Vodná nádrž Môťová (Sekierska priehrada) pri vtoku rieky Slatina do priehrady (GPS: 48° 33,156´, 19° 11,360´)
Dĺžka trasy: 6,5 km (Vodná nádrž Môťová – Slatinka a späť)
Počet zastávok: 7+1
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, okružný
Čas prechodu: 2,5 – 3 hod.
Garant: Združenie Slatinka, Zvolen

 

 

Náučný chodník Pustý hrad (okres Zvolen)

Začiatok chodníka: Zvolen zimný štadión
Dĺžka trasy: 6,4 km
Počet zastávok: 20
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, anglický jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný
Čas prechodu:  3 hod.
Garant: Mesto Zvolen

 

 

Náučný chodník Lesníckeho skanzenu / NCH Lesného času vo Vydrove (okres Brezno)

Chránené územie: v blízkosti skanzenu sa nachádza NPR Dobročský prales

Začiatok chodníka: Lesnícky skanzen vo Vydrove

Dĺžka chodníka: 3,3 km (možnosť výberu kratšej trasy)

Počet zastávok: 71 (v závislosti od výberu trasy)

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, anglický jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, kruhový, samoobslužný

Čas prechodu:  podľa výberu trasy cca do 4 hod.

Garant: Lesy SR, OZ Čierny Balog

 

Náučný chodník Králická tiesňava – Králický vodopád (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: PP Králická tiesňava

Začiatok chodníka: Pod obcou Králiky (zákruta s info panelom)

Dĺžka chodníka: 1 km

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný

Čas prechodu:  cca 1,5 hod. (spolu tam aj späť)

 

 

Náučný chodník k Harmaneckej jaskyni (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: NPP Harmanecká jaskyňa

Začiatok chodníka: Horný Harmanec

Dĺžka trasy: 1,3 km

Počet zastávok: 9

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný

Čas prechodu:  45 min.

Garant: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň

Viac tu: https://www.chkopolana.eu/news/naucne-chodniky/