UPOZORŇUJEME NA JARNÝ ŤAH ŽIAB

Marcové lúče ohrievajú zamrznutú zem a dávajú jasný pokyn pre obojživelníky, ktoré prečkávajú nepriaznivé zimné obdobie zahrabané v pôde. Prvé jarné dažde sú jasným signálom, kedy žaby opúšťajú svoj úkryt a dávajú sa na cestu s cieľom nájsť vodnú hladinu a partnera, s ktorým sa postarajú o reprodukciu. V najbližšom období bude preto častým javom migrácia týchto nenápadných živočíchov. Aby nedochádzalo ku kolíziám, hlavne na cestných komunikáciách, je potrebné vyvíjať opatrenia, ktoré migrujúce obojživelníky zastavia. V týchto dňoch sa preto vo vytypovaných lokalitách stavajú migračné bariéry, ktoré budú v tomto období monitorované.

Treba pripomenúť, že obojživelníky zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii hmyzu. Zároveň sú veľmi dôležitou zložkou potravy pre ďalšie živočíchy.