Biosférická rezervácia

30. novembra 2021

41. Zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje […]
4. októbra 2021

Kvíz – biosférické rezervácie Slovenska

Počas celého septembra sme sa pri príležitosti 50. výročia vzniku programu UNESCO Človek a biosféra venovali téme biosférické rezervácie Slovenska, […]
15. júna 2021

NIE JE LÚKA AKO LÚKA

Na úpätí Poľany sa nachádza nejedna krásna lúka. No jedna sa svojou výnimočnosťou obzvlášť líši spomedzi všetkých. Je to vlastne […]
16. apríla 2021

Báťkova lipa – „Vartáš“ zo Šulekovho vrchu

Navštívte náš krátky príspevok a preneste sa s nami na Šulekov vrch nad Hriňovou. Na pahorku s výhľadom na roztrúsené podpolianske usadlosti […]
2. októbra 2020

S kamerou sme navštívili Poľanu

Poľana – prastará sopka v srdci Slovenska. Slnečné sobotné poobedie sme mali tú česť privítať v Podpoľaní šikovných filmárov, ktorí […]