SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ – NASTAL ČAS NA OBNOVU MOKRADÍ

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ – NASTAL ČAS NA OBNOVU MOKRADÍ

?Od roku 1️⃣9️⃣7️⃣1️⃣ si každoročne 2️⃣. februára pripomíname Svetový deň mokradí. V tento deň bol podpísaný v meste Ramsar Dohovor o mokradiach.
?Mokrade patria spoločne s tropickými dažďovými pralesmi a koralmi k najohrozenejším ekosystémom našej planéty. Plnia dôležitú funkciu zadržiavania vody v krajine, ktorá je pri súčasnej situácii zmeny klímy čoraz viac nevyhnutná. Jazerá, rieky, plesá, alebo len nenápadné mláky po daždi či topení ľadov zohrávajú významnú úlohu, ktorá sa podpisuje na zachovávaní rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov.
?ZOPÁR FAKTOV O MOKRADIACH
?Mokrade poskytujú živobytie jednej miliarde ľudí a ďalších 3,5 miliardy je od nich potravinovo závislých.
?Za posledných 50 rokov zmizlo vo svete 35 % mokradí.
?V dôsledku úbytku mokradí je 25 % všetkých mokraďových druhov vystavených hrozbe vyhynutia a za posledných 50 rokov ubudlo 81 % vnútrozemských mokraďových druhov a 36 % pobrežných a morských druhov.
?Biosférická rezervácia Poľana má vo svojom zozname niekoľko atraktívnych lokalít, ktoré sú z pohľadu mokradí lákavé, ako pre laickú, tak aj odbornú verejnosť. Ich výnimočná pestrosť dotvára malebnú krajinu Podpoľania. Zadržiavaním vody v pôde vytvárajú mokrade podmienky miestnym obyvateľom pre pestovanie plodín a chov domácich zvierat.